Hvis du ikke kan se nyhedsbrevet, så tryk her for en online version


 

Diplomuddannelser på Den sociale Højskole

Diplomuddannelse i beskæftigelse
Den tværfaglige diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats har fokus på virksom-hedernes kompetence-behov, strategier til virksomhedskontakt og matchning af ledige til arbejdsmarkedet.
Start på modul 3: Februar 2008

Diplomuddannelse
på ældreområdet

Diplomuddannelsen i tværfagligt ældrearbejde er et nyt tilbud om en kompetencegivende tværfaglig videregående uddannelse inden for ældreområdet. 
Start februar 2008.

Diplomuddannelse på børne- og unge-området
Denne uddannelse er et nyt tilbud om en diplom-uddannelse med særligt fokus på myndighed og leverandør i det sociale arbejde med børn og unge. 
Start februar 2008
.

Den sociale diplomuddannelse
Uddannelsen for dig, der ønsker at udbygge dine færdigheder med udgangspunkt i din egen praksis. Få indgående kendskab til de nyeste teorier og metoder.
Eksempler på speciali-seringsområder: Børn og unge, organisation, arbejdsmarkedet, handi-cap, og kommunikation.
 

 

Velkommen til Den sociale Højskoles nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet er en faglig service for vores kursister og samarbejdspartnere. Du kan her få et overblik over nogle af de mange kurser og uddannelser indenfor det socialfaglige felt, som Den sociale Højskole kan tilbyde.

I bjælken til højre kan du finde oplysninger om nogle af de spændende aktiviteter, der foregår på Den sociale Højskole i øjeblikket.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på forsiden af Den sociale Højskoles hjemmeside www.dsh-k.dk, øverst i højre hjørne.

God fornøjelse!

Den sociale Højskole 


 
Kurser på Den sociale Højskole 

 
   
                      

Supervisionsuddannelser

1-årig tværfaglig supervisionsuddannelse

Med Supervisionsuddannelsen på Den sociale Højskole får du forudsætningerne for at påtage dig supervisionsopgaver- og andre relaterede
opgaver, som vejledning, coaching og mentoring.

Uddannelsen er på 7 moduler – med
træning i mellemfaserne.

Undervisere: Helle Fehmerling og
Ingelise Stærmose, socialrådgivere,
konsulenter og supervisorer. Gæsteunderviser:
Susanne Bang, socialrådgiver,
psykoterapeut og forfatter.

Dato: 1 modul: 14. april 2008
Pris: Kr. 23.500,- excl. frokost
Ansøgningsfrist: 10. marts 2008


Overbygning til grundkursus i supervision

Kurset henvender sig til ansøgere der har erfaring med at give og modtage supervision af et vist omfang, samt til kursister der tidligere har deltaget
i Grundkursus i Supervision.
Kurset består af 3 moduler fordelt over 1/2 år. 

Temaerne på overbygningskurset er: Fokuspunkter i
supervisionsprocessen, supervision og psykosocialt arbejde samt supervisionsworkshop.

(Åben uddannelse).
Dato: 29. januar 2008
Pris: Kr. 11.500,-
Ansøgningsfrist: Medio januar 2008


  
Brush up på Arbejdsevnemetoden

Skal du til at arbejde med arbejdsevnemetoden?
Eller ønsker du en genopfriskning af metoden?
På dette kursus får du indsigt i metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen hos ledige eller sygemeldte borgere, der skal
finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Underviser: Susanne Koch Larsen,
socialrådgiver og konsulent.
Dato: 4. - 5. marts 2008
Pris: Kr. 3400,-
Ansøgningsfrist: 13. februar 2008

 


 
Kursuskonsulent
Lea Nordentoft
Tlf. 3814 9686
Mail: ln@dsh-k.dk

Arbejdspladskurser

Alle vores kurser kan gennemføres som forløb på
arbejdspladsen tilpasset jeres konkrete ønsker og behov.

Ring og hør vores kursuskonsulenter om hvad vi kan tilbyde!  
 

  Redskabs og lovgivningskursus for nye i  beskæftigelsearbejdet

Kurset giver deltagerne kendskab til den konkrete lovgivning og den politiske hensigt, der ligger bag de seneste beskæftigelsespolitiske tiltag.
Via oplæg, diskussion og casearbejde gøres deltagerne bedre i stand til at anvende relevant
lovgivning og de lovbestemte redskaber i deres arbejde med borgerne.

Undervisere: Inger Nørreskov Jensen,
cand. jur.,lektor DsH-K og Lene
Nedergård, cand. scient. soc., adjunkt
DsH-K.
Dato: 6. - 7. marts 2008
Pris: Kr. 4.200,-
Ansøgningsfrist: 6. februar 2008
 

Inddragelse af børn i Børnesamtalen
På dette kursus får du træning og indsigt i de faglige og personlige kompetencer, som den professionelle skal have for at kunne inddrage barnet og den unge respektfuldt i samtaler, der vedrører barnets liv.

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, pædagoger ved dag- og
døgnbehandling af børn og unge samt andre, der i deres daglige arbejde beskæftiger sig med den undersøgende, rådgivende, informerende og støttende samtale med børn og unge.

Underviser: Karen-Asta Bo, socialrådgiver,
lektor DsH-K.
Dato: 11. - 13. marts 2008
Pris: Kr. 4.900,-
Ansøgningsfrist: 8. februar 2008

 

 Servicelovens § 100 - og
tilgrænsende bestemmelser

Du vil få et grundigt overblik over og indblik i servicelovens § 100 og tilgrænsende bestemmelser, så du er bedre klædt på til at træffe afgørelser og yde rådgivning på dette komplicerede område. Du vil få mulighed for at drøfte og finde frem til svar på
spørgsmål og konkrete problemstillinger, du sidder med.

Underviser: Jørgen Bent Hansen,
cand. jur., specialkonsulent.
Dato: 13. marts 2008
Pris: Kr. 1.700,-
Ansøgningsfrist: 12. februar 2008 

Vær juridisk klædt på
til integration


Et kursus i jura for integrationsmedarbejdere og andre, der arbejder helt eller delvis med integrationsområdet. Du vil bl.a. få overblik over opholdstilladelse, familiesammenføring, 24 års reglen, forsørgelse, integrationsforanstaltninger og repatriering.

Underviser: Torben Jerving, cand. jur.,
lektor DsH-K.
Dato: 1. april 2008
Pris: Kr. 1.700,-
Ansøgningsfrist: 3. marts 2008
 

Nyt diplommodul på misbrugsområdet

I foråret 2008 udbydes modulet ”metoder i socialt arbejde med misbrugere” for første gang under den sociale diplomuddannelse.
I modulet vil der primært være fokus på socialt arbejde med stofmisbrugere med en gennemgang af forskellige nyere metoder og udvikling inden for området, samt samarbejdet mellem psykiatrien og det sociale arbejdes instanser. Modulet afvikles fra ultimo marts til juni 2008. Ansøgninger bedes indsendt hurtigst muligt, for yderligere oplysninger, kontakt Benedikte Luggin 
Kontaktperson: Benedikte Luggin

Den sociale Højskole – København

Kronprinsesse Sofies Vej 35

2000 Frederiksberg

Direkte tlf. 3814 4611

 
Nyt Diplommodul på handicapområdet

I foråret 2008 modulet ”teorier i socialt arbejde med handicappede” under den sociale diplomuddannelse. Modulet vil have hovedvægt på teoretiske refleksioner over det sociale arbejde med handicappede inden for voksenområdet. Modulet følges i efteråret 2008 op af modulet ”metoder i socialt arbejde med handicappede”.

Ansøgninger bedes indsendt hurtigst muligt.
Kontaktperson: Benedikte Luggin 
Den sociale Højskole – København
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg
Direkte tlf. 3814 4611

 

 


Nyt fra DsH-K


Gå-hjem-møde for jobcentermedarbej-dere m.fl. fredag den 15. nov. 

- med oplæg og debat af CABI og Center for Afklaring og Beskæftigelse...


Ny bog om globaliseringens betydning for socialt arbejde i Danmark
Lektorerne Helle Antczak og Helle Johansen har udgivet bogen 'Socialt arbejde i et globaliseret samfund'...


Interview med Jytte Lind
-studerende på den sociale diplomuddan-nelse.
Læs om hvordan Jytte Lind kombinerer arbejde og uddannelse, og om hvad hun bruger sin diplomuddannelse til...Jubilæumsavis
Den socíale Højskole har udgivet en 70-års jubilæumsavis. Læs om alle de spændende aktiviteter på højskolen før og nu...